Total Facility Services: Schoonmaakbedrijf voor scholen

Total Facility Services is een jong en dynamisch dienstverlenend bedrijf, gespecialiseerd in schoonmaakdiensten. Zo kunnen klanten zich volledig focussen op hun “core business” of kernactiviteit. Wanneer een onderneming beslist om bepaalde nevenactiviteiten uit te besteden, dan kan dit een waardevolle en strategische keuze zijn.

Sinds enkele jaren bestaat ons klantenbestand enkel uit scholen. Hierdoor hebben wij de nodige know-how en ervaring kunnen opbouwen. Het schoonmaken van scholen vraagt toch enige zorg in vergelijking met bedrijven, vooral de kleuter- en lagere school afdeling, het sanitair …

Rechtstreekse voordelen voor de school:De kwaliteit van de ondersteunende diensten blijft continu op hoog niveau. Scholen die de schoonmaak uitbesteden, besparen zowel tijd als geld.De (in)directe kosten en baten van de school worden overzichtelijker.


Aparte kleine diensten verzamelen in 1 contract = globale overzicht.


Volledige of gedeeltelijke
uitbesteding = 1 aanspreekpersoon.